Tudástár

Tudástár

KAISAI hűtő-fűtő mobilklíma nyereményjáték játékszabályzat

A KAISAI hűtő-fűtő mobilklíma nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) a Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt. (székhely: 1163 Budapest, Kövirózsa utca 5. adószám: 12290693-2-42 cégjegyzékszám: 01-10043543; képviseli Bacsa Róbert cégvezető, a továbbiakban: Szervező) szervezi. A nyereményjátékban való részvétel nem vásárláshoz kötött, illetve az esetleg vásárlás nem befolyásolja a nyerési esélyeket.

A nyereményjátékban arra jogosult, cselekvőképes, Magyarországon állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes magánszemély vehet részt. A Játékban való érvényes részvételnek az minősül (jelentkezés), amennyiben a Játékos, a Szervező Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/KaisaiMagyarorszag) közzétett Játékfelhívást tartalmazó poszthoz írt hozzászólás formájában helyesen válaszol arra a kérdésre, hogy hogyan kell helyesen kiejteni a KAISAI márkanevet?

A játék időtartama: 2021. március 29-április 23. A Játékba benevezni 2021. március 29-e, az első játékfelhívást tartalmazó Facebook poszt közzétételi ideje és 2021. április 5-e, 9:59 között lehet. A játékban részt vevők között a Szervező 1 db KAISAI KPPD 12HRG29 helyi légkondicionáló berendezést (mobilklímát) sorsol ki. A soroslás időpontja: 2021. április 5. A sorsolás módja: https://socialwinner.besocial.hu, vagy hasonló online sorsolási szolgáltatás. A beküldött helyes megfejtések darabszámától függetlenül minden Játékos egyenlő eséllyel vesz részt a sorsoláson. A nyertes neve a Szervező oldalán, nyilvános videós poszt formájában kerül közzétételre. A nyeremény a nyerteshez történő eljuttatásának módját a Szervező és a nyertes a Facebookhoz kapcsolódó privát üzenetküldési fórumon (Messenger) egyezteti. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Szervező fenntartja a jogot a játék megszakítására, felfüggesztésére, különös tekintettel az esetleges visszaélések, csalások gyanúja esetén. A nyereményjátékot a szervező bármikor, indokolás és előzetes értesítés nélkül visszavonhatja. A megszakítás, felfüggesztés, visszavonás miatt a Szervezővel szemben semmilyen igény nem támasztható, kárigény nem érvényesíthető; a részvétellel a Játékos jelen kikötést kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A Játékba való jelentkezésével a Játékos önkéntesen, erre való külön hozzájárulási nyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játék lebonyolításához szükséges adatait (Facebook felhasználónév) Szervező a Játék lebonyolításában résztvevő alkalmazottai és alvállalkozói minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül, legfeljebb a sorsolást követő 60 napon keresztül, a nyeremények kisorsolása, a nyertes azonosítása és értesítése, illetve a nyeremény átvételének egyeztetése céljából kezelje. A fenti hozzájárulást a játékos bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztvevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését. Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a játékos adatai az adatbázisból-, és amennyiben a sorsolást megelőzően kéri az adatait törölni, úgy a sorsolásról is – törlésre kerülnek. A szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.